3
Ekcentar-KLIKNIKalem za zicu-KLIKNIOslonac za ramKoturačeKoturačeEkcentar-KLIKNI Ekcentar Kalem -KLIKNI Koturače Drvena konstrukcija Drvena konetrukcija  
   Ovaj jednostavan alat napravite i bićete zadovoljni pri ožičavanju ramova. Konstrukcija je drvena sto ne znaci da ne može biti i od metala. Veliki kalem služi da se na njemu namota žica za ožicavanje. On isto tako služi da se na njega vrati višak žice posle zatezanja i pomaže pri zatezanju (detalj 1). Drvenih koturova (detalj 2) ima na svakoj strani po 5. Na ovaj način se može postaviti bilo koji broj žica. Svakako ih može biti manje a to zavisi od broja žica koje postavljate. Na srednjoj produženoj dasci nalazi ekscentar za natezanje bočne strane (detalj 3). Na drugoj - suprotnoj strani, nalazi se oslonac, sa jednim zavrtnjem za podešavanje stepena nategnutosti ( detalj 4).
  NAČIN RADA:
    Stavite ram između oslonca i ekcentra. Kada napnete ekcentar bočne strane treba malo da se poviju. Uvucite žicu u prvu rupicu i vodite prema suprotnoj bočnoj stranici. Provucite žicu kroz paralelnu rupicu a zatim je, obmotavši je oko koturića, vratite nazad kroz drugu rupicu po redu. Budući da žica ide preko koturića lako se povlači. Kada ste završili sa šniranjem, ukucajte žicu pomoću ekserića. Sada vraćajuci kotur (detalj 1) nazad zatežite žicu. Kada ste došli do kraja fiksirajte kraj žice ekserčićem i odsecite je. Kada otpustite ekcentar žica ce se dodatno zategnuti.

1
2

POMOĆNIK ZA OŽIČAVANJE RAMOVA

 

4